Imajte na umu, da naš portal koristi kolačiće sačuvane na uređaju korisnika. Korišćenje ovog Web-site predstavlja prihvatanje uslova Portala.
Ovde možete pročitati uslove našeg portala Nemojte prikazati ovu poruku ponovno

PRODUCT NEWS
AND PROMOTIONS

KNOWLEDGE TO
USE LIBRARY

YOU DIDN'T FIND,
WHAT WERE YOU LOOKING FOR?

Contact us:

Paweł Szukiel
Business Development Manager - Networking
Broadcast & Broadband EMEA of Advanced Solutions
mob. (+48) 601 189 407
Pawel.Szukiel@ingrammicro.com


Sebastian Bardo
Senior Product Manager
Broadcast & Broadband EMEA of Advanced Solutions
mob. (+48) 693 805 575
Sebastian.Bardo@ingrammicro.com