Proszę czekać...
Uwaga, nasz serwis używa plików cookies zapisywanych w urządzeniach końcowych użytkowników. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu portalu.
Tutaj dostępny jest regulamin portalu

New Commerce Experience (NCE)

Subskrypcja licencji Microsoft na platformie New Commerce Experience (NCE)
w zakresie Microsoft 365, Dynamics 365, Windows 365, Power Platform

Uwaga: zawartość tej strony będzie stale uzupełniana o aktualizacje i nowe informacje dotyczące tematu NCE, o czym będziemy regularnie informować.

Co nowego w 2023?

Od 2023 r. Microsoft dwa razy w roku wyrówna kurs wymiany USD-EUR. W rezultacie od 1 kwietnia 2023 r. cena wszystkich licencji na chmurę Microsoft wzrośnie o 11%. Subskrypcje miesięczne bazują na aktualnie obowiązującym cenniku, ale pozwalają na elastyczne zmniejszanie ilości użytkowników co miesiąc.

W przypadku tańszych subskrypcji rocznych zarówno płatnych miesięcznie jak i za rok z góry cena pozostaje niezmienna przez cały rok bez możliwości kasowania i zmniejszania ilości użytkowników w tym czasie. W każdym momencie klient może zmienić swój plan na wyższy.

Chcesz skorzystać z nowych możliwości lub uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami: plcloud@ingrammicro.com
Ważnym etapem w rozwoju oferty chmurowej CSP firmy Microsoft w zakresie rozwiązań i środowisk Microsoft365, Dynamics365,  Windows365, Power Platform jest objęcie ich modelem sprzedaży i rozliczania licencji NCE (New Commerce Experience). Program NCE jest przeznaczony przede wszystkim do obsługi sektora małych i średnich przedsiębiorstw i obok modelu Azure zmieni także sposób zakupu i rozliczania licencji dla Microsoft365/Office365 oraz innych produktów. NCE zachowa dotychczasową elastyczność programu CSP w modelu miesięcznym, jednak cena subskrypcji miesięcznej będzie wyższa i może się zmieniać w kolejnych miesiącach. Oprócz subskrypcji miesięcznej będą w NCE udostępnione dwa długookresowe warianty subskrypcji: 12-miesięczny i 36-miesięczny.

Modele M365 NCE i Azure NCE różnią się sposobem migracji dotychczasowych subskrypcji z platformy CSP do NCE. W przypadku Azure konieczne jest przeprowadzenie procesu migracji z pomocą IM, natomiast w przypadku NCE należy stworzyć nową subskrypcję w miejsce tej z CSP, a starą subskrypcję w CSP – skasować.

Partnerzy mogą zamawiać produkty NCE, które zostały już udostępnione na platformie Ingram Micro Cloud Market Place. Proces zamawiania jest taki sam jak dla innych produktów CSP.

Poniżej przestawiamy listę produktów Microsoft i ich wersji, których zmiany dotyczą wraz z najważniejszymi informacjami:

Dostępność i warunki subskrypcji w NCE

 

1 miesiąc

12 miesięcy

36 miesięcy

Windows 10 Enterprise

14 października 2021

14 października 2021

informacja będzie podana
w terminie późniejszym

Office 365

14 października 2021

14 października 2021

informacja będzie podana
w terminie późniejszym

EMS

14 października 2021

14 października 2021

informacja będzie podana
w terminie późniejszym

Microsoft 365

14 października 2021

14 października 2021

Marzec 2022 (wybrane oferty)

Windows 365

14 października 2021

informacja będzie podana
w terminie późniejszym

informacja będzie podana
w terminie późniejszym

Power Platform

14 października 2021

14 października 2021

informacja będzie podana
w terminie późniejszym

Dynamics 365

14 października 2021

14 października 2021

14 października 2021

 

Subskrypcja krótkookresowa NCE (1 miesiąc):

·      Najbardziej elastyczny model rozliczeń w NCE.

·      Cena wyższa o 20%.

·      Bez gwarancji ceny (lista cenowa może być aktualizowana co miesiąc).

·      Zwiększenie liczby licencji jest możliwe w dowolnym momencie w czasie subskrypcji, natomiast zmniejszenie liczby licencji jest możliwe tylko przez 7 dni na początku każdego okresu rozliczeniowego, po zakończeniu poprzedniego. W przypadku zmniejszania liczby licencji w nowym okresie rozliczeniowym musi pozostać co najmniej jedna licencja. Jest także możliwe całkowite skasowanie subskrypcji w ciągu 7 dni i jej rozliczenie proporcjonalne do czasu korzystania.

·      Przejście na wyższy plan usługi M365/O365 z większą liczbą dostępnych funkcji i aplikacji niż w modelu obecnym (upgrade), na przykład z M365 Business Basic na M365 Business Standard jest możliwe w dowolnym momencie subskrypcji. Przejście na niższy plan usługi M365/O365 z mniejszą liczbą dostępnych funkcji i aplikacji (downgrade) jest możliwe tylko w ciągu 7 dniowego okresu na początku nowego okresu rozliczeniowego, po zakończeniu poprzedniego.

Subskrypcja długookresowa NCE (12 miesięcy lub 36 miesięcy):

·      Cena niższa niż w subskrypcji miesięcznej.

·      Gwarancja niezmienności ceny przez cały wybrany okres.

·      Zwiększenie liczby licencji jest możliwe w dowolnym momencie w czasie subskrypcji, natomiast zmniejszenie liczby licencji jest możliwe tylko przez 7 dni na początku każdego okresu rozliczeniowego, po zakończeniu poprzedniego. W przypadku zmniejszania liczby licencji w nowym okresie rozliczeniowym musi pozostać co najmniej jedna licencja. Jest także możliwe całkowite skasowanie subskrypcji w ciągu 7 dni i jej rozliczenie proporcjonalne do czasu korzystania.

·      Przejście na wyższy plan usługi M365/O365 z większą liczbą dostępnych funkcji i aplikacji niż w modelu obecnym (upgrade), na przykład z M365 Business Basic na M365 Business Standard jest możliwe w dowolnym momencie subskrypcji. Przejście na niższy plan usługi M365/O365 z mniejszą liczbą dostępnych funkcji i aplikacji (downgrade) jest możliwe tylko w ciągu 7 dniowego okresu na początku nowego okresu rozliczeniowego, po zakończeniu poprzedniego.

Zawieszenie subskrypcji – Pause:

·      Użycie tej funkcji może być wskazane w sytuacji, gdy między dystrybutorem i klientem końcowym nastąpi spór wymagający wyjaśnienia i do tego czasu dystrybutor chce zawiesić klientowi subskrypcję; rekomendujemy używanie tej funkcji tylko w takich specyficznych sytuacjach.

·      W trakcie zawieszenia subskrypcji funkcje i pliki nie są dostępne dla użytkowników, natomiast administratorzy mają do nich dostęp do końca subskrypcji.

·      Subskrypcja może być ponownie uaktywniona w dowolnym momencie.

·      Zawieszenie subskrypcji nie powoduje zawieszenia płatności – w czasie zawieszenia subskrypcji Microsoft w dalszym ciągu nalicza za nią opłatę.  

Skasowanie subskrypcji – Cancellation (UWAGA, WAŻNA ZMIANA!):

·      Jeżeli subskrypcja zostanie skasowana w ciągu 7 dni od początku okresu rozliczeniowego, to dystrybutor (reseller) będzie obciążony opłatą proporcjonalną do czasu aktywności subskrypcji przed jej całkowitym skasowaniem.

·      Zgodnie z nowymi zasadami wprowadzonymi przez Microsoft, jeżeli subskrypcja zostanie skasowana później niż 7 dni od zamówienia/odnowienia, to dystrybutor (reseller) nie będzie mógł uzyskać zwrotu opłaty subskrypcyjnej; takiego zwrotu nie będzie także mogła  dokonać firma Ingram Micro.

·      Pełne skasowanie subskrypcji skutkuje tym, że użytkownicy nie mają dostępu do funkcji i plików, natomiast administratorzy mają dostęp do danych przez 90 dni. Skasowanej subskrypcji nie można przywrócić (skasowanie jest nieodwracalne).

Automatyczne odnowienie subskrypcji – Auto-renew:

·      Funkcję automatycznego odnowienia można włączać i wyłączać dla wszystkich subskrypcji. Domyślnym stanem jest włączenie automatycznego odnowienia (Auto-renew ON). Wyłączenie funkcji wymaga ręcznej zmiany ustawienia.

·      Automatyczne odnowienie włączone (Auto-renew ON): subskrypcja odnowi się automatycznie po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Z chwilą odnowienia subskrypcji rozpoczyna się 7 dniowy okres na ewentualne wprowadzenie zmian.

·      Automatyczne odnowienie wyłączone (Auto-renew OFF): subskrypcja nie odnowi się automatycznie po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Subskrypcja przejdzie w stan nieaktywny (Disabled), użytkownicy nie będą mieli dostępu do funkcji i plików.

Inne ważne informacje:

·      Do końca lutego 2022 Microsoft umożliwia modyfikacje, kasowanie, odnawianie i zakup dotychczasowych licencji CSP dla produktów M365/D365/W365 i Power Platform. W tym czasie nasi partnerzy mają wybór – czy korzystać z dotychczasowego modelu CSP czy nowego, NCE.

·      Od 10 marca 2022 nowe zamówienia można będzie składać tylko w NCE. Rekomendowane (chociaż nieobowiązkowe) jest przeniesienie subskrypcji z CSP do NCE. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o tym jak przeprowadzić lub zaplanować migrację subskrypcji, zespół Ingram Micro Cloud chętnie w tym pomoże. Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań.

·      Od października 2022 program premiowy Indirect Reseller Incentives będzie dotyczył subskrypcji poszczególnych produktów tylko w NCE.