Please wait...
By continuing to browse our website, you agree to our use of cookies. If you do not consent to the use of cookies, please alter your browser settings or do not use our website. For more information, visit our Privacy Policy.
Aici puteti citi termenii portalului nostru

Termeni si Conditii Ingram Micro Distribution SRLTermeni si Conditii
1
 1. Acești Termeni și Condiții Generale de Afaceri (denumite în continuare: GTC) vor reglementa relatiile de afaceri dintre Ingram Micro Distribution SRL (denumită în continuare: FURNIZOR) și Clientul lor (denumit în continuare: RECIPIENT) și sunt încorporate în toate informațiile de afaceri a contractelor cu furnizorii, de vânzare și de livrare, precum și a altor contracte între furnizor și destinatar. Orice dispoziții contrare GTC vor fi nule și vide, cu excepția cazului in care este susținută de declarații de intenție relevante in scris, de către furnizor și destinatar.
 2. În privinta tuturor contractelor existente de afaceri pe termen lung, aceste GTC se aplică tuturor contractelor viitoare de vânzare și de livrare, precum și alte acorduri, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
 3. Prin plasarea unei comenzi sau pentru a încheia un contract de vânzare sau de livrare cu furnizorul, destinatarul este de acord că aceste GTC sunt încorporate, și constituie o parte integrantă și obligatorie a unui astfel de contract. Destinatarul este, de asemenea, de acord cu acesti termeni si conditii prin orice alte mijloace, daca prin comportamentul destinatarului se arata ca Beneficiarul le-a citit. Versiunea actuală a acestor GTC este disponibila pe site-urile furnizorului - www.ingrammicro.ro, și www.IngramMicro24.com. La cererea scrisă relevanta de la beneficiar, furnizorul poate trimite versiunea updatata de GTC, prin poștă, fax sau e-mail.
 4. În cazul în care orice alte acorduri sau înțelegeri scrise sunt inexistente, aceste GTC constituie reglementarea legală exclusivă pentru a reglementa relația dintre părți. Daca oricare dintre prevederile speciale ale GTC sunt sau devin nevalabile sau inaplicabile, atunci nu vor afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi. Orice dispoziții invalide sau neaplicabile vor fi înlocuite de dispozițiile care se potrivesc cel mai bine cu intenția GTC.
 5. În aceste GTC, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:
  • FURNIZOR înseamnă Ingram Micro Distribution SRL, o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Bucuresti, la următoarea adresă: Str. Siret Nr. 95, sector 1, Bucuresti, 012152; înscrise în Registrul Comertului sub numarul J40/12010/17.10.2012, cu un capital social de 40000 RON, detinator de Cod Unic de Identificare Fiscala RO 30798746;
  • RECIPIENT înseamnă un orice persoana juridică ce plasează un ordin de furnizor de bunuri și servicii oferite de furnizor;
  • GTC înseamnă acești Termeni și Condiții de afaceri a Ingram Micro Distribution SRL, disponibil de la următoarele site-uri: www.ingrammicro.ro, sau www.IngramMicro24.com.
  • IngramMicro24 înseamnă un sistem on-line de vânzări electronice destinat cooperarii între furnizor și beneficiar, menținut de către furnizor prin intermediul site-ului următor: www.IngramMicro24.com, utilizarea site-ului fiind guvernată de termeni și condiții separate, care sunt considerate un act adițional la aceste GTC.
  • PRODUSE înseamnă produse, software, tehnologie, licențele, suport de inginerie, contracte de servicii, precum și serviciile oferite de furnizor, ca parte a operațiunilor lor de afaceri.
 6. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica aceste GTC. Toate și orice amendamente la aceste GTC și date relevante cu privire la aceastea vor fi anunțate de către furnizor, care va publica o comunicare relevanta pe următoarele site-uri, cu o săptămână în avans: www.ingrammicro.ro sau www.IngramMicro24.com. Orice modificare a acestor GTC se aplică contractelor realizate la sau după data intrării în vigoare a acestui amendament.
2
 1. Pentru a achiziționa orice bunuri de la furnizor, beneficiarul trebuie să pună o comandă de mărfuri oferite în prezent de către furnizor, prin care beneficiarul face o declarație cu caracter obligatoriu de intenție destinatarului să cumpere bunurile comandate. Destinatarul nu poate refuza Bunurile dacă sunt livrate de către furnizor în conformitate cu termenii comenzii destinatarului.
 2. Toate comenzile trebuie să fie plasate în scris, prin fax, prin e-mail, sau prin sistemul de vanzari IngramMicro24 on-line pe care furnizorul le are disponibile. Toate comenzile trebuie să includă o dată, descrierea , numărul de bunuri și / sau servicii comandate, preturi, termen de livrare estimat, metoda de livrare, adresa de livrare, precum și termenul de plată solicitat.
 3. Comenzile vor fi acceptate numai dacă sunt plasate de către o persoană autorizată să reprezinte Beneficiarul după cum reiese din documentele de constituire depuse registrul comertului sau de către o persoană autorizată, în scris, de a plasa ordine/comenzi în numele destinatarului. Autorizația menționată aici mai sus, trebuie să se facă prin completarea formularului "Persoanele autorizate să fie contactate în scopuri de afaceri, și sa poata plasa comenzi in numele Beneficiarului", care constituie o anexa la aceste GTC (template 1a și 1b), și trebuie să fie semnat în conformitate cu registrul comercial și trimisă prin scrisoare recomandată sau prin fax; sau scanat și trimis ca atașament la un mesaj de e-mail la adresa de e-mail a destinatarului: ContactRomania@ingrammicro.com, sau trimis prin intermediul site-ului IngramMicro24. Atașata la mesajul de e-mail, o copie scanată a autorizației menționate mai sus va fi considerata la fel de obligatorie ca și originalul. O persoană autorizată să reprezinte beneficiarul în conformitate registrul comercial pentru destinatar poate acorda autorizație pentru orice persoană de a numi un înlocuitor, prin sistemul de vânzări on-line IngramMicro24 pentru a plasa comenzi în numele Beneficiarului (template-uri 1a și 1b). În acest caz, autorizațiile acordate prin sistemul IngramMicro24 de vânzări on-line de către o persoană autorizată în numele Beneficiarului sunt considerate obligatorii din punct de vedere juridic odată ce datele personale ale persoanei(lor) autorizate sunt introduse în sistemul IngramMicro24, fără a fi nevoie de a trimite orice alte formulare de autorizare suplimentare. Beneficiarul este responsabil pentru exactitatea detaliilor furnizate în comanda de achizitie sau / și in documentele anexate. Orice persoană care plaseaza comenzi folosind numărul destinatarului de fax, adresa de e-mail, sau adresa este considerata un reprezentant autorizat al Beneficiarului. Destinatarul trebuie să notifice în scris furnizorul despre toate și orice modificări ale persoanelor autorizate pentru a plasa comenzi (template 1c). Notificarea menționată în fraza imediat anterioara trebuie trimisa prin scrisoare recomandată; sau scanata și trimisa ca atașament la un e-mail, cu o confirmare de citire la următoarea adresă a furnizorului: ContactRomania@ingrammicro.com; sau transmise prin intermediul site-ului IngramMicro24, imediat după ce aceste modificări au fost efectuate; și intră în vigoare după ce este primită de către destinatar. Beneficiarul este responsabil de o comanda plasata de către orice persoană a cărei autorizație de a plasa comenzi a fost reziliata, în cazul în care beneficiarul nu respectă obligația de a notifica imediat furnizorului in legatura cu astfel de reziliere. Toate și orice daune cauzate furnizorului de comenzile plasate de către persoane neautorizate vor fi acoperite de către Beneficiar.
 4. Beneficiarul consimte primirea informațiilor comerciale (oferte regulate sau speciale, noutati, etc), de la furnizor, în conformitate cu Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice, prin e-mail la adresele comunicate de către Beneficiar .
 5. În conformitate cu § 2, clauza 2 din GTC, comenzile pot fi plasate prin intermediul sistemului de vânzări on-line IngramMicro24 pe care furnizorul il detine.
 6. Articolul 61, § 1 din Codul civil se aplică direct, ceea ce înseamnă că destinatarul poate retrage comanda lui odată ce este confirmata de către furnizor, nu mai târziu de la data la care beneficiarul primește o confirmare de acceptare a comenzii de la furnizor, cu condiția ca, cu toate acestea, că destinatarul are dreptul de a retrage orice comenzi, în cazurile prevăzute la punctul 9, propoziții 3-4 de mai jos, și § 5, clauza 9 de GTC.
 7. Un contract este considerat incheiat de către și între furnizor și beneficiar în momentul în care FURNIZOR trimite o confirmare scrisă prin fax, prin e-mail, sau prin sistemul de vanzari IngramMicro24 on-line, prin care furnizorul a acceptat comanda, care confirmare trebuie să includă în special: descrierea; numarul de produse și / sau servicii; preț; termeni de plată; metoda de livrare, locul și data ; cu condiția ca, după ce destinatarul a plasat comanda lor, furnizorul are dreptul de a preciza, în scris, orice alt moment pentru contractul care urmează să fie făcut sau pentru a intra în vigoare.
 8. Locul de livrare este sediul social sau orice alt loc pentru livrarea de bunuri al furnizorului, așa cum este indicat în comanda.
 9. Toate și orice cataloage, fotografii, brosuri de publicitate, precum și a date tehnice publicate de furnizor sunt numai în scop informativ și nu constituie o ofertă în sensul articolului 661 din Codul civil (articolul 661, § § 1 până la 3, a Codului civil nu se aplică). Datele tehnice și parametrii sunt obligatorii numai în cazul în care au fost confirmate de către furnizor în confirmarea acceptării comenzii. În cazul în care, confirmat de furnizor în confirmarea lor de acceptare a comenzii, datele tehnice și parametrii pentru toate produsele comandate de către Beneficiar sunt ulterior schimbate pentru motive independente de voința furnizorului, cum ar fi modificări structurale și / sau modificări ale datelor tehnice sau de design a produselor comandate, care modificări sau schimbări provin de la îmbunătățirile aduse bunurilor de către producător, sau de evoluțiile tehnice, furnizorul va notifica destinatarul în consecință prin fax, prin e-mail, sau printr-un sistem de vânzări IngramMicro24 on-line. În cazul în care în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării Furnizorului cu privire la modificările datelor tehnice sau parametri pentru bunurile comandate, beneficiarul nu le trimite furnizorului, cu declarația beneficiarului de retragere a comenzii lor, această afirmație trebuie să fie trimisa prin fax, prin e-mail, sau prin sistemul de vânzări on-line IngramMicro24, destinatarul se considera ca a confirmat și acceptat datele tehnice și parametrii modificate pentru bunurile comandate.
 10. Furnizorul clarifica fapul ca orice ofertă de afaceri depusa individual, calcule, designuri, desene, și alte date tehnice sunt confidențiale și, ca atare, nu pot fi divulgate unor terți de către destinatar. Orice încălcare a acestei prevederi va da dreptul furnizorului să ia o acțiune în justiție pentru a căuta căi de atac pentru încălcarea secretului comercial în conformitate cu legislația privind combaterea concurenței neloiale.
 11. Destinatarul poate cere la furnizor o linie de credit, prin depunerea unei cereri de credit relevante.
 12. Furnizorul poate aproba creditul comercial destinatarului, condiționat de istoria de credit existenta a destinatarului și prin trimiterea documentelor financiare și de înregistrare valabile, precum și furnizarea unei garanții. Furnizorul poate refuza un credit comercial, fără a da un motiv. În cazul în care furnizorul retrage decizia de a acorda un credit comercial dupa ce comanda destinatarului a fost acceptata, furnizorul poate face onorarea acestor comenzi condiționată de prestarea destinatarului de orice garanții suplimentare.
 13. Pentru a asigura creanțele furnizorului care rezultă din vânzarea de bunuri, furnizorul poate onora oricaror alte comenzi condiționate de prestarea destinatarului a unei garanții suplimentare pentru tranzacție. Garanția trebuie să fie de fiecare dată de comun acord pentru fiecare caz în parte.
 14. Oricare dintre părți are dreptul de a rezilia o comanda, fie în totalitate sau partiala, în urma termenilor și condițiilor prevăzute în Codul civil, secțiunile referitoare la obligații prevăzute în contractele reciproce.
3
 1. În cazul în care o perioadă de livrare este stabilita de acord, acest lucru înțelege capacitatea furnizorului de a livra bunurile la destinatar, precum și capacitatea destinatarului de a accepta bunurile la locul și în perioada indicată în comanda, timpul de livrare va începe la data confirmării acceptarii comenzii de către furnizor pentru destinatar, această confirmare va include elementele specificate la § 2, clauza 7 din GTC.
 2. În cazul în care beneficiarul solicită modificări ale bunurile comandate, o astfel de cerere este considerata ca fiind plasarea unei noi comenzi.
 3. Perioada de livrare poate fi modificată și prelungită în consecință, în caz de forță majoră, care se înțelege prin toate și orice evenimente imprevizibile și imposibil de prevenit, inclusiv în special: dezastre naturale, greve, conflicte de muncă, schimbări legislative, decizii administrative sau ordinele guvernului , cu condiția ca acestea au un impact semnificativ in producția sau procesul de livrare de bunuri. De asemenea, cazuri de forță majoră se consideră evenimentele mentionate mai sus, existente la furnizori sau la subcontractori ai furnizorului, sau în cazul în care orice executare la timp a obligației furnizorului este împiedicată sau îngreunată din cauza condițiilor economice în mod semnificativ. Furnizorul poate evoca evenimente de forță majoră descrise aici mai sus, de asemenea, în cazul în care furnizorul este deja în întârziere cu performanțele lor. Furnizorul va notifica imediat Destinatarul de începerea sau încetarea unor evenimente de forță majoră.
 4. Furnizorul își rezervă dreptul de a-și îndeplini orice ordin special în mai multe etape, după notificarea prealabilă a destinatarului prin intermediul sistemului IngramMicro24 de vânzări on-line, prin fax, sau prin e-mail, cu excepția cazului în care destinatarul cere onorarea comenzii într-o singură etapă. În cazul în care se îndeplineste o comandă în mai multe etape, orice livrare efectuata de către furnizor este considerata un act juridic separat, și, prin urmare, beneficiarul este obligat să plătească pentru el la o scadență specificată de către furnizor în factura sau contractul relevant.
 5. Perioada de livrare pentru produsele comandate de către Beneficiar va fi specificata de către furnizor în confirmarea comenzii menționate la § 2, clauza 7, cu luarea în considerare a capacitatii furnizorului de a achiziționa produsele comandate de către destinatar în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul va fi răspunzător pentru orice livrare de mărfuri care nu este in timpul stabilit, reglementata de comanda confirmată de către furnizor în măsura în care o astfel de livrare este cauzată exclusiv de eșecul furnizorului de a livra în timp util destinatarului.
 6. Furnizorul poate refuza să onoreze, sau să suspende onorarea a oricarei comenzi, în cazul în care destinatarul are orice solduri restante la orice comandă care este deja onorata sau este in incapacitate de plata.
 7. Furnizorul asigură livrarea de bunuri, care sunt comandate de către destinatar, la adresa indicată în comanda de către Beneficiar, printr-un expeditor sau transportator contractat de către furnizor, cu exceptia: contractele de servicii, codurile de activare de licență / chei, precum și alte bunuri furnizate pe cale electronică, prin intermediul e-mail, sub rezerva clauzei 9 de mai jos.
 8. Destinatarul poate schimba adresa de livrare indicată în comanda. Fiecare schimbare de adresa de livrare odata ce este indicata în comanda trebuie să fie în scris, și a trimisa prin fax, prin intermediul sistemului de IngramMicro24, sau prin e-mail cu o confirmare de citire, furnizorului de către o persoană autorizată să puna comenzi, nu mai târziu înainte de începerea procesului de livrare de către furnizor.
 9. În comanda lor, destinatarul poate indica în scris ca livrarea preferată de către Beneficiar este de un operator de transport sau expeditor de mărfuri indicate de Beneficiar, sau se livreaza cu mijloacele de transport proprii ale destinatarului din depozitul furnizorului. Dacă acesta din urmă este cazul, destinatarul desemneaza o persoană, în scris, care este autorizata să colecteze bunurile din depozitul furnizorului.
 10. Destinatarul suporta costurile pentru transport, care se adaugă direct la prețul de pe factura pentru bunurile care sunt transportate in cazul livrarilor de tip express (24/48 de ore):
  1. Costurile de transport internațional trebuie să fie de fiecare dată discutate si de comun acord stablilite înainte de expediere.
 11. Mărfurile acoperite de comenzile plasate înainte de 3:00 p.m. intr-o zi de afaceri merg la un operator de transport sau expeditor de mărfuri în aceeași zi, în timp ce comenzile plasate după 03:00 p.m. vor fi predate în următoarea zi lucrătoare catre operatorul de transport. Transportul de sarcini mari va fi convenit de la caz la caz. Produse pot fi, de asemenea, colectate de la depozitul furnizorului in zilele lucrătoare, adică de luni până vineri, 9:00 - 17:00
 12. În cazul în care bunurile sunt livrate la destinatar de către un operator de transport sau expeditor de mărfuri contractate de către furnizor, riscul în bunuri trece la destinatar, atunci când bunurile sunt colectate de operatorul de transport sau de transportorul de marfă. Bunurile transportate sunt acoperite de o poliță de asigurare până când acestea sunt livrate la destinatar.
 13. În cazul în care beneficiarul contractează un purtător sau expeditor de mărfuri la alegerea destinatarului, sau bunurile sunt colectate de la depozitul furnizorului de către beneficiar sau de către o persoană autorizată de către Beneficiar, riscul de bunuri trece la destinatar, atunci când mărfurile sunt eliberate de la depozitul furnizorului.
 14. Următoarele sunt considerate o confirmare de primire bunuri:
  • ștampila și semnătura, sau semnătura numai a destinatarului, sau semnătura persoanei care acționează în numele destinatarului, aplicată pe un document furnizat de către un operator de transport sau de marfă contractate de către furnizor, la data de eliberare a mărfurilor acoperite de comanda destinatarului sau a persoanei care acționează în numele destinatarului;
  • ștampila și semnătura, sau numai semnătura destinatarului, sau semnătura persoanei care acționează în numele destinatarului, aplicată pe un document care confirmă eliberarea de bunuri din depozitul furnizorului, în cazul în care mărfurile sunt colectate de la depozitul furnizorului de către destinatar;
  • ștampila și semnătura, sau numai semnătura persoanei care acționează în numele unui transportator sau expediții, aplicată pe un document care confirmă eliberarea de bunuri din depozitul furnizorului, în cazul în care bunurile sunt colectate de către un operator de transport sau de marfă indicat de către destinatar;
  • e-mail trimis la adresa de e-mail desemnată de către Beneficiar; sau notificare transmisă prin orice altă metodă de notificare folosita in acel moment de către furnizor pentru contractele de servicii, codurile de activare de licență / chei, precum și alte bunuri furnizate pe cale electronică.
 15. Furnizorul are dreptul să presupună că bunurile livrate de către furnizor la adresa indicată în comanda în cauză de către Beneficiar, sunt colectate de către reprezentantul autorizat al Beneficiarului și că confirmarea de primire bunuri este obligatorie atât pentru beneficiar, cat și pentru furnizor. Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător în cazul în care bunurile sunt colectate cu transport propriu de catre destinatar, din depozitul furnizorului, sau de către transportatorul sau expeditorul de mărfuri indicat de către destinatar.
 16. Destinatarul trebuie să inspecteze bunurile livrate si sa aiba in vedere calitatea, cantitatea, și conformitatea imediat după primirea lor, și în consecință, adnota un document de transport sau alte metode de confirmare a eliberarii bunurilor, în prezența transportatorului sau persoanei care se ocupa de expeditie.
 17. În cazul în care apar obiecții, destinatarul trebuie (în termen de 25 de ore de la colectarea de bunuri) sa informeze in aceasta privinta furnizorul în scris, precum și sa permită furnizorului să examineze mărfurile livrate intact. Primirea de bunuri de către Beneficiar fara obiecții notificate va fi inteleasa ca: mărfurile au fost livrate în mod corespunzător, în conformitate cu comanda destinatarului.
 18. În cazul în care un anumit tip de ambalare sau din orice alt motiv semnificativ se previne orice control obiectiv de bunuri livrate, inspecția de bunuri la primire ar trebui să includă verificarea documentelor de transport, cantitatea de ambalaje și starea, precum și detaliile etichetelor de ambalare, precum și daunele, dacă este cazul, vizibile din exterior. Cât mai curând posibil și, în orice caz, nu mai târziu decât atunci când mărfurile sunt neambalate, dar nu au fost încă utilizate, o inspecție detaliată ar trebui să fie efectuata și rezultatele acesteia ar trebui să fie comunicate imediat la furnizor.
 19. Destinatarul trebuie să completeze toate formalitățile descrise aici mai sus, în caz contrar beneficiarul va pierde dreptul de a emite orice pretenții împotriva furnizorului.
 20. Esecul destinatarului de a colecta bunurile comandate în termen de 3 zile de la confirmarea furnizorului ca este pregatit sa livreze, ofera un motiv furnizorului de a pretinde daune relevante de la beneficiar, inclusiv de a pretinde cheltuieli pentru orice depozitare a mărfurilor neridicate de către destinatar, sau de transport în conformitate cu listele de prețuri în vigoare ale furnizorului. După 3 zile de la data confirmării furnizorului ca este pregatit de livrare, și eșecul destinatarului de a respecta termenii și condițiile contractului, furnizorul are dreptul de a revinde bunurile, și o nouă dată de onorare a comenzilor va fi comunicata destinatarului, în conformitate cu noile termeni și condițiile stabilite de furnizor. În plus, furnizorul are dreptul de a percepe o taxă de penalizare contractuală de 1% din valoarea mărfurilor pentru fiecare perioadă de 10 zile, începând de la data confirmării furnizorului ca este pregatit de livrare.
4
 1. Mărfurile acoperite de comanda, care este confirmata de către furnizor, rămân în proprietatea furnizorului până cand prețul de vânzare pentru acele bunuri este plătit integral de către beneficiar. Utilizarea oricarui software este permisă numai în anumite condiții după data de livrare a licenței relevante de către furnizor și până la data scadentă a prețului de vânzare. După data scadentă comunicata, utilizarea software-ului este condiționată de primirea integrală și la timp a prețului de vânzare de către furnizor, și permisa începând de la data la care furnizorul a primit un astfel de preț. Este interzisă orice altă utilizare a software-ului.
 2. În cazul în care mărfurile urmează a fi ulterior revândute la orice terță parte, destinatarul trebuie să informeze aceasta terță parte ca titlul bunurilor rămâne legitim la FURNIZOR, și că utilizarea software-ului este permisă condiționat si supusa la primirea integrală și la timp a prețului de vânzare pentru software-ul de la furnizor așa cum este prezentat la punctul 1 de mai sus; și să furnizeze dovezi furnizorului, care să confirme că obligația destinatarului de a informa a fost îndeplinită, în caz contrar beneficiarul va fi răspunzător pentru daune.
 3. Destinatarul trebuie să nu promita bunuri cu titlu păstrat, nici sa nu transfere titlul de la bunuri pentru a oferi garanții. Beneficiarul trebuie să notifice imediat FURNIZORUL prin scrisoare recomandată de orice sechestru al bunurilor cu titlul reținut. În cazul în care bunurile cu titlul rămas învestit furnizorului sunt confiscate, destinatarul trebuie să se asigure că raportul de sechestru conține, în loc de jurământ, o adnotare prin care bunurile sechestrate sunt proprietatea furnizorului și / sau software-ul confiscat este supus la utilizarea condiționată.
 4. La inițierea falimentului, reorganizare sau proceduri de lichidare împotriva destinatarului, destinatarul trebuie să eticheteze bunurile în așa fel încât să indice că titlul de mărfuri rămâne legitim la FURNIZOR.
 5. În caz de neîndeplinire a obligațiilor de plata de către beneficiar, furnizorul are dreptul, pe cheltuiala beneficiarului, de a solicita bunuri cu titluri reținute sa fie eliberate temporar pentru a asigura furnizorului dobânda aferenta. Nici o astfel de cerere nu trebuie înțeleasa ca exercitarea dreptului de retragere din contract.
 6. Beneficiarul nu are dreptul de a dispune pretenții împotriva furnizorului catre oricare parte terța.
 7. Odată ce contractul este în conformitate cu aceste GTC, destinatarul atribuie toate și orice pretenții și drepturi care decurg din vânzarea de bunuri cu titlu reținut a destinatarului, la furnizor, fără a fi nevoie de orice declarații sau declarații suplimentare ale părților.
5
 1. Specificate în sistemul de vânzări on-line IngramMicro24 al furnizorului sau materiale de informare, preturile mărfurilor nu constituie o ofertă în sensul Codului civil, ci doar termenii și condițiile propuse de Beneficiar pentru plasarea comenzilor.
 2. Prețurile de vânzare finale pentru bunuri vor fi confirmate (prin e-mail, prin fax, prin intermediul site-ului IngramMicro24), de către furnizor în confirmarea de acceptare a comenzii emisa pentru comanda Destinatarului, sub rezerva clauzei 9 de mai jos.
 3. Furnizorul poate specifica prețuri pentru produse in RON sau orice valută. Prețurile oferite de furnizor sunt exclusiv fara TVA și fara costurile de transport.
 4. În cazul în care un prețul de vânzare pentru orice bunuri este convertit din orice valută, acest preț este convertit folosind cursul de schimb oicial al Bancii Naționale a Romaniei la data de vânzare (data facturii), sub rezerva clauzei 5 de mai jos. Un curs de schimb oficial pentru orice monedă la data de vânzare este stabilit și publicat de Banca Națională a Romaniei în ziua lucrătoare anterioară datei de vânzare, după ora 12:00 amiaza. Furnizorul își rezervă dreptul de a converti prețurile de vânzare, folosind un curs de schimb altul decat cel oficial oferit de Banca Națională a Romaniei la data facturii, în cazul în care, în orice moment, la data de vânzare, o rată de vânzare pentru moneda din piața interbancară publicata în sistemul Reuters Dealing este cu cel puțin 1% mai mare decât cursului de schimb oficial al Bancii Naționale a Romaniei la acea dată. Informații despre cursul de schimb aplicabil este de fiecare dată disponibil pe https://www.IngramMicro24.com . Părțile au dreptul de a conveni orice curs de schimb diferit de cursul de schimb menționat mai sus, și aceasta alta rata de schimb trebuie să fie confirmată de către părți în scris sau prin e-mail.
 5. În cazul în care moneda oferita de furnizor în IngramMicro24 online este diferită de moneda de comanda și / sau tranzacția vânzare după cum este indicat de către Beneficiar în comanda plasata de către BENEFICIAR, FURNIZORUL, garantând prețul în valutele care sunt selectate de către Beneficiar în comanda lor și diferă de moneda ofertei, poate crește prețul de o marjă suplimentară pentru a ține cont de orice schimbare de riscuri la care furnizorul este expus. Prin plasarea comenzii lor, destinatarul acceptă valoarea marjei suplimentare.
 6. Dacă destinatarului i-a fost acordat de către furnizor accesul dedicat la sistemul furnizorului IngramMicro24 de vânzări on-line, prețul prezentat în sistemul furnizorului IngramMicro24 on-line de vânzare include o reducere acordată destinatarului.
 7. Prețurile pentru bunuri, care sunt supuse la livrare, vor fi majorate cu TVA, la o rată aplicabila, costurile de transport percepute așa cum sunt prezentate în § 3 din GTC, precum și alte taxe prevăzute în aceste GTC. Beneficiarul autorizează prin prezenta furnizorul sa emita facturi cu TVA fără semnătura destinatarului.
 8. Prin plasarea unei comenzi cu furnizorul pentru orice echipament care are un preț special, sau prin solicitarea de preturi speciale producătorului, destinatarul acceptă condițiile de oferte speciale, stabilite și aplicate de către producător. La o solicitare scrisă din partea beneficiarului, furnizorul, care acționează în numele Beneficiarului, va întreba producătorul cu privire la condițiile de calificare pentru oferte speciale.
 9. Orice preț de vânzare confirmat de către furnizor în confirmarea lor de acceptare a comenzii, poate fi subiectul unei modificari ca urmare a modificării prețului de producător. Dacă acesta este cazul, furnizorul va anunta destinatarul de schimbarea prețului de vânzare prin fax, prin e-mail, sau prin intermediul IngramMicro24 on-line. În cazul în care în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării de catre Furnizor despre modificarea prețului, destinatarul nu transmite furnizorului declarația de retragere a comenzii plasate, destinatarul este considerat ca a confirmat și acceptat prețul de vânzare schimbat
6
 1. Beneficiarul trebuie să plătească un preț de vânzare pentru bunuri inainte de data scadenței indicată în factura de vânzare. Furnizorul trebuie să emită o factură de vânzare către destinatar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare celei în care livrarea de bunuri sau servicii a fost făcuta
 2. . Destinatarul, in caz de neplată a oricaror facturi, trebuie să plătească dobândă la furnizor urmând aceleași reguli ca și cele aplicabile la dobândă legală, pentru fiecare zi de întârziere, atât timp cât prețul integral de vânzare pentru produse rămâne neplătit.
 3. În cazul în care data scadenței este extinsă pentru plata prețului de vânzare a bunurilor, furnizorul poate percepe destinatarului dobânzi legale pe porțiunea restanta din prețul de vânzare, pentru fiecare zi de prelungire. În acest caz, furnizorul are dreptul de de a emite o notă de dobanda pentru destinatar, iar destinatarul este de acord să facă plata în RON nu mai târziu de 7 zile de la data notei.
 4. Plata pentru bunuri se va face prin transfer bancar în contul furnizorului detinut la următoarea bancă:
  Raiffeisen Bank RO23RZBR0000060015055155
  Unicredit Tiriac Bank RO65BACX0000000827540000
       sau în numerar, la colectarea marfii, până la valoarea permisă în conformitate cu legislația.   
 5. Data, atunci cand contul furnizorului este creditat, sau plata în numerar se face la casieria furnizorului, se consideră că data plății.
 6. Furnizorul permite emiterea electronică și transmiterea facturilor, iar destinatarul își dă consimțământul
7
 1. Bunurile care fac obiectul contractelor de vânzare între furnizor și destinatar sunt acoperite de o garanție a producătorului cu termenii și condițiile stabilite de către producător. Răspunderea furnizorului în garanția implicită pentru bunurile care fac obiectul contractelor realizate cu beneficiarul este exclusa prin prezenta.
 2. Obligațiile de garanție sunt efectuate în numele producătorului de către entitățile menționate în certificatul de garanție relevant sau în documentul atașat.
 3. Furnizorul va fi răspunzător în cadrul unui contract încheiat cu beneficiarul în măsura în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului este cauzată exclusiv de eșecul furnizorului, și, în orice caz, până la profitul net care poate fi dobandit din contractul încheiat cu destinatarul. Furnizorul nu este răspunzător pentru orice alte daune ale Beneficiarului, inclusiv profitul furnizorului pierdut sau de venituri care rezultă din, sau în legătură cu neexecutarea sau executarea defectuoasă a furnizorului prin contract.
8
 1. Produse pot fi acceptate ca returnate, la cererea relevanta a destinatarului, în situații extraordinare, la cererea scrisă a beneficiarului specificând un motiv pentru relevant pentru returnare și un numar de produse, și după acceptarea în scris de astfel de cereri de către furnizor.
 2. Furnizorul poate accepta produse returnate în totalitate sau partial, sau refuză să accepte bunurile.
9
 1. Pentru a stimula vanzarile, furnizorul poate pune mărfurile temporar la dispoziția destinatarului, ca imprumut pentru utilizare, astfel că proprietățile și calitățile acestor produse pot fi demonstrate ulterior cumparatorilor.
 2. Pentru a avea bunurile puse la dispozitia destinatarului, beneficiarul trebuie să depună o cerere de marfa imprumutata pentru utilizare FURNIZORULUI, folosind modelul atașat la aceste GTC (șablon 2), denumit în continuare Cerere
 3. Odată ce FURNIZORUL primește cererea semnata în numele beneficiarului de către persoana autorizată (persoană autorizată pentru a plasa comenzi), furnizorul isi poate da consimțământul de a da produsele menționate în Cerere ca imprumut pentru utilizare, sau poate refuza cererea fără a oferi un motiv.
 4. Destinatarul confirmă primirea de bunuri ca imprumut pentru utilizare așa cum este prezentat în § 3, clauzele 7-20 ale acestui document, si accepta utilizarea lor conform prevederilor de aici și de la articolele 710-719 din Codul civil.
 5. Bunurile care fac obiectul împrumutului de utilizare pot fi utilizate de către destinatar numai în scopuri demonstrative, de marketing, și de promovare.
 6. Bunurile care fac obiectul împrumutului de utilizare nu pot fi încredințate oricaror terțe persoane fără acordul scris de la furnizor.
 7. Bunurile sunt date ca imprumut pentru utilizare pe o perioada specificată în cerere, la expirarea căreia destinatarul trebuie să le restituie, sub rezerva dispozițiilor prevăzute în cele ce urmează.
 8. Furnizorul poate solicita o returnare imediată a bunurilor supuse ca imprumut pentru utilizare în cazul în care:
  • Beneficiarul foloseste produsele, care fac obiectul imprumutului pentru utilizare, încălcând aceste GTC sau contrar proprietăților sau destinația folosirii acestor produse;
  • Destinatarul încredințează bunurile, care i-au fost puse la dispoziție, la orice alte persoane fără să fi fost autorizat să facă acest lucru de către furnizor;
  • Bunurile, care au fost puse la dispoziție, devin strict necesare pentru furnizor;
  • Beneficiarul întârzie plățile către furnizor.
 9. În cazul în care Furnizorul cere marfa, care a fost data ca imprumut pentru utilizare, să fie returnata imediat, destinatarul trebuie să returneze bunurile în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care furnizorul a trimis cererea lor de întoarcere. Cererea trebuie să fie trimisa la adresa de e-mail a destinatarului indicată în cerere.
 10. Beneficiarul trebuie să returneze marfa imprumutata pentru utilizare într-o stare buna de utilizare.
 11. Bunurile vor fi returnate la sediul furnizorului, în termenul specificat de către furnizor, cu un raport de acceptare relevant semnat.
 12. În cazul în care beneficiarul depășește limita de timp pentru returnarea bunurilor, destinatarul este de acord să plătească o taxă de penalizare bruta de 1% din prețul bunurilor, care sunt supuse imprumutului pentru utilizare, așa cum se specifică în cererea de imprumut pentru utilizare, pentru fiecare zi de întârziere. Plata taxelor de penalizare nu scutește beneficiarul de obligația de returnare a bunurilor, precum și răspunderea în conformitate cu principiile generale ale legii.
 13. Beneficiarul trebuie să folosească produsele, care fac obiectul împrumutului de utilizare, în conformitate cu destinația lor și cu proprietățile acstora, și în așa fel încât să se evite deteriorarea si uzura lor în exces.
 14. Destinatarul trebuie să stocheze în mod corespunzător bunurile, care fac obiectul imprumutului pentru utilizare, în conformitate cu proprietățile lor, cu atenția cuvenită acordată instrucțiunilor furnizorului, dacă este cazul.
 15. Beneficiarul este responsabil pentru orice pierdere, distrugere, sau funcționare defectuoasă sau deteriorare a bunurilor care fac obiectul împrumutului pentru utilizare.
 16. În cazul în care orice pierdere sau deteriorare, sau distrugere, uzura excesivă si stricarea, sau bunurile incomplete, care sunt supuse imprumutului pentru utilizare, sau incapacitatea de a returna bunurile, care sunt supuse imprumutului pentru utilizare, destinatarul este de acord să cumpere bunurile menționate anterior pentru un pret specificat în cererea de imprumut pentru utilizare. În cazul în care prețurile sunt stabilite în valute străine, destinatarul va transforma prețurile în RON astfel cum se prevede în § 5 de mai sus. Furnizorul va emite o factură cu TVA, cu o metodă de plata și data scadentă specificate. Beneficiarul autorizează prin prezenta furnizorul sa emita facturi cu TVA fără semnătura destinatarului.
 17. În cazul în care beneficiarul a plătit pentru în ceea ce privește custodia, furnizorul are dreptul de a deduce prețul bunurilor și / sau taxa de penalizare contractuală, notificand destinatarul cu un mesaj prin e-mail trimis la adresa destinatarului specificat în cerere.
10
 1. Beneficiarul este de acord să anunțe imediat furnizorul de toate și orice modificări ale datelor referitoare la destinatar, inclusiv în special orice modificare la adresa destinatarului, orice schimbare în persoanele autorizate să reprezinte beneficiarul, orice schimbare de persoane autorizate de către Beneficiar pentru a plasa comenzi în numele Beneficiarului, și / sau orice modificare a persoanelor autorizate de către Beneficiar pentru a colecta bunuri de la furnizor, precum și orice modificări ale statutului juridic al destinatarului, inclusiv orice inițiere de compoziție, faliment, sau proceduri de lichidare . Notificarea menționată anterior se face de către Beneficiar în scris și este trimisa la furnizor prin scrisoare recomandată, până cel târziu în termen de 7 zile de la un anumit eveniment produs care dă naștere la obligația de a notifica imediat furnizorului. În caz de eșec al destinatarului de a notifica o schimbare în adresa sociala a destinatarului, orice comunicare trimisă de către furnizor, prin scrisoare recomandată, având un aviz de la oficiul poștal, și necolectata în timp, se consideră că a fost efectiv.
 2. Destinatarul poate transfera drepturile, pretențiile și obligațiile care decurg din contractele încheiate cu furnizorul, sau comenzile plasate de către furnizor numai cu acordul prealabil scris de la furnizor.
 3. Toate și orice acorduri între furnizor și destinatar sunt confidențiale. Beneficiarul este de acord să nu dezvăluie acestea niciunei terțe părți.
 4. Partile recunosc si sunt de acord sa respecte legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal (“Legile si normele privind protectia datelor cu caracter personal”), incluzand, dar fara a se limita la Regulamentul general UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul (UE) 2016/679 “GDPR”). In acest scop, Partile certifica si consimt sa respecte Legile si normele aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal atunci cand folosesc, gestioneaza, dezvaluie, transfera, distribuie sau proceseaza in orice mod si in orice scop, orice informatie despre o persoana identificata sau identificabila (“Date cu caracter personal”) de catre cealalta parte, inclusiv datele cu caracter personal ale angajatului, vanzatorului sau clientilor, pe perioada desfasurarii relatiei comerciale intre Parti. Partile recunosc si sunt de acord ca toate Datele cu caracter personal distribuite si procesate ca parte a relatiei lor comerciale reprezinta informatii confidentiale si sunt supuse obligatiilor de confidentialitate prevazute mai jos si de legile aplicabile.
 5. Datele cu caracter personal furnizate catre FURNIZOR de catre RECIPIENT vor fi procesate pe perioada desfasurarii relatiei comerciale cu RECIPIENTUL si in scopul desfasurarii activitatii sale ca furnizor sau in orice alte activitati corelative. In acest scop, in masura in care FURNIZORUL proceseaza Date cu caracter personal furnizate de RECIPIENT sau pe seama acestuia, FURNIZORUL va procesa aceste Date cu caracter personal numai in concordanta cu instructiunile RECIPIENTULUI si doar in scopurile mentionate mai sus si in conformitate cu prevederile Legilor si normelor privind protectia datelor cu caracter personal. Astfel de prelucrari pot include transferul Datelor cu caracter personal in Statele Unite ale Americii sau alte state terte.
 6. Toate persoanele vizate au dreptul sa isi exercite drepturile de acces, rectificare, amendare, restrictionare a procesarii sau stergere (“dreptul de a fi uitat”), portabilitatea datelor, dreptul de opozitie la procesarea datelor sau orice alt drept prevazut de Legile si normele aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. Toate solicitarile trebuie adresate catre urmatoarea adresa de e-mail: privacy@ingrammicro.com. Mai multe informatii despre drepturile si obligatiile RECIPIENTULUI si ale FURNIZORULUI privind protectia datelor cu caracter personal se regasesc pe site-ul Ingram Micro sub sectiunea Confidentialitate si Date cu caracter personal (www.ingrammicro24.com/en/data-protection-rights-and-obligations), ce constituie parte integranta din aceste GTC.
 7. Tranzacțiile comerciale între furnizor și destinatar vor fi guvernate de legea din 08 martie 2013 privind clauzele plăților în tranzacțiile comerciale. Punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri din 11 aprilie 1980 este exclusă prin prezenta.
 8. Furnizorul asigură că furnizorul este înregistrat si poate folosi Autorizatia Uniunii Europene de Export General nr EU001 specificate în anexa II la Consuliul Regulation nr 428/2009 din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului , serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (OJ UE 2009 L 134/1, asa cum a fost modificată). Beneficiarul recunoaște că bunurile, software-ul și tehnologia care reprezinta obiectul unor tranzacții comerciale cu furnizorii sunt guvernate în mod expres de Legea din 29 noiembrie 2000 privind comerțul exterior cu bunuri, tehnologie, precum și servicii de importanță strategică pentru securitatea statului și menținerea păcii internationale și de Securitate (Jurnalul de Legi 2004, nr. 229, punctul 2315 cu modificările ulterioare) și alte legi nationale, din UE, si legi internaționale în vigoare. Având în vedere cele de mai sus, fără autorizații prealabile relevante din partea autorităților administrative de stat, beneficiarul nu poate să exporte, re-exporte, sau sa transfere, fie direct sau indirect, orice bunuri, software sau tehnologie, care sunt / fac obiectul tranzacțiilor comerciale cu FURNIZOR, la:
  a) utilizatorii finali implicați în orice activitate legată de armele de distrugere în masă
  sau
  b) persoane fizice sau juridice ale corpului împotriva căruia restricțiile specifice sunt puse în aplicare în cadrul UE sau regimului juridic internațional, limitarea comerțului cu produsele menționate, software-ul sau tehnologia.
 9. Pentru toate și orice aspecte care nu sunt reglementate de aceste GTC, se aplică dispozițiile în vigoare ale legii romane, inclusiv în special Codul civil și Legea privind Condiții de plată în tranzacțiile comerciale, și la toate problemele privind garanțiile, dispozițiile stabilite în declarațiile producătorilor relevante "pe garanții și termenii și condițiile acestuia se aplică dispozițiile pe care destinatarul le-a citit și este de acord.
 10. În cazul în care COMPANIA emite / utilizează orice versiune de limbă străină ale acestor GTC, versiunea în limba romana a acestor GTC este obligatorie.
 11. Toate și orice dispute între furnizor și destinatar vor fi rezolvate de către o instanță comuna de jurisdicție competentă
 12. Acestea GTC intră în vigoare la data publicării lor, în conformitate cu § 1, clauza 6 a acestui document.
Termenii și condițiile IMPRUMUTULUI PENTRU UTILIZARE
Cel care imprumuta permite Împrumutatului, pentru o perioadă determinată de timp, sa foloseasca produsele indicate în această cerere, gratuit.
Produsele, care constituie obiectul acestui acord de imprumut pentru utilizare, pot fi utilizate de către Împrumutat numai pentru scopuri demonstrative, de marketing, precum și în scopuri promoționale, și nu pot fi încredințate oricaror terțe persoane fără un acord scris de la Cel care imprumuta.
Împrumutatul trebuie să utilizeze produsele care constituie obiectul acestui acord de împrumut pentru utilizare, în conformitate cu destinația lor și proprietatile acestora, și în așa fel încât să se evite deteriorarea lor în exces. Împrumutatul trebuie să utilizeze în mod corespunzător și sa transporte produsele, care constituie obiectul prezentului acord, luand în considerare instrucțiunile furnizorului, dacă este cazul, pentru a minimiza riscurile oricaror daune accidentale ale acestora.
Împrumutatul este responsabil pentru orice pierdere, distrugere, sau funcționare defectuoasă sau deteriorare a produselor care constituie obiectul prezentului contract de împrumut pentru utilizare. Împrumutatul trebuie să returneze produsele, care constituie obiectul prezentului contract de împrumut pentru utilizare, nu mai târziu de data indicată în cerere, într-o stare perfecta.Toate costurile legate de returnarea produselor (de exemplu, costuri de serviciu de curierat) vor fi suportate de către Imprumutat.
În cazul în care împrumutatul depășește limita de timp pentru returnarea elementelor, Imprumutatul este de acord să plătească o taxă de penalizare bruta de 1% din prețul produselor, care fac obiectul împrumutului de utilizare, pentru fiecare zi de întârziere.
În cazul în care orice pierdere sau deteriorare, sau distrugere, uzură excesivă si rupere, sau produse incomplete, care constituie obiectul prezentului contract de împrumut pentru utilizare, Imprumutatul este de acord sa achiziționeze produsele menționate anterior, la un preț specificat în cerere. Imprumutatorul va elibera o factură cu TVA, cu o metodă de plată și data scadentă specificate. Dacă acesta este cazul, această cerere autorizează Împrumutatul sa emita o factură cu TVA fără semnătura unui destinatar.
Cel care ofera imprumutul poate solicita returnarea imediată a produselor, care constituie obiectul prezentului contract de împrumut pentru utilizare, în cazul în care:
Împrumutatul oricarui produs care constituie obiectul acestui acord de împrumut pentru utilizare folosește acest produs si încalca acordul sau in scop contrar proprietăților produsului; sau
Imprumutatul încredințează produsele oricaror altor persoane fără să fi fost autorizat să facă acest lucru de Imprumutator; sau produsele devin strict necesare pentru Cel care face imprumutul.

În cazul în care Creditorul solicită produsele, care constituie obiectul prezentului contract de împrumut pentru utilizare, sa fie returnate imediat, împrumutatul trebuie să returneze produsele în termen de 2 zile lucrătoare de la data unei astfel de solicitări.
Pentru toate și orice probleme care nu sunt reglementate de prezentul acord, se vor aplica prevederile Codului civil romana.