Please wait...
Imajte na umu, naša web stranica koristi cookies sačuvane u opremi krajnjeg korisnika. Korištenje ove web stranice predstavlja prihvaćanje Pravila portala
Ovdje možete pročitati uvijete našeg portala

Uvjeti upotrebe mrežne stranice www.ingrammicro24.comUvjeti upotrebe mrežne stranice www.IngramMicro24.com
§ 1. OPĆE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima (dalje u tekstu: UVJETI) definira se opseg i uvjeti pružanja usluga putem mrežne stranice (IngramMicro24) koju održava „Ingram Micro d.o.o.“ sa sjedištem u Zagrebu, Štefanovečka 10, OIB: 46823186549, i to isključivo za poduzetnike u smislu Zakona o računovodstvu.

§ 2. DEFINICIJE
 1. Pojmovi u nastavku korišteni u ovim UVJETIMA imaju sljedeće značenje:
  • UVJETI - ovi uvjeti;
  • DRUŠTVO - Ingram Micro društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu sa sjedištem u Zagrebu na adresi: Štefanovečka 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080818908;
  • IngramMicro24 - informacijsko-tehnološki sustav (mrežna stranica), domena www.IngramMicro24.com, koju održava Društvo, dostupna putem sučelja WWW, i koristi se za održavanje suradnje između DRUŠTVA i ostalih DOBAVLJAČA, i poslovnih partnera;
  • KORISNIK - fizička osoba koja, kao dio svojih službenih obveza, zastupa poduzetnika, tj. fizičku osobu, pravnu osobu ili organizacijsku jedinicu bez pravne sposobnosti koja obavlja poslovne djelatnosti (u daljnjem tekstu: „PRIMATELJ“), to jest poslovni partner DRUŠTVA ili bilo kojeg dobavljača DRUŠTVA navedenih dolje u ovom tekstu (u daljnjem tekstu: „DOBAVLJAČI“), koristi usluge koje putem mrežne stranice IngramMicro24 pružaju DRUŠTVO ili DOBAVLJAČI kao dio poslovnih djelatnosti koje obavlja PRIMATELJ, i ima valjanu prijavu i zaporku. Ni jednom potrošaču u značenju primjenjivih propisa nije dopuštena uporaba mrežne stranice IngramMicro24;
  • PRIJAVA - pojedinačna i jedinstvena identifikacija KORISNIKA – element autentikacije koji je službena adresa elektroničke pošte KORISNIKA, i koristi se zajedno sa zaporkom;
  • ZAPORKA - niz znakova koje KORISNIK koristi kao element autentifikacije;
  • USLUGE - usluge (prodaja roba, izdavanje licenci ili isporuka servisnih, tehničkih i savjetodavnih usluga) koje DRUŠTVO ili DOBAVLJAČI isporučuju PRIMATELJIMA putem mrežne stranice IngramMicro24;
  • ROBE - proizvodi, usluge ili prava koji mogu biti podložni narudžbi ili drugoj aktivnosti koju DRUŠTVO ili DOBAVLJAČI isporučuju PRIMATELJU putem mrežne stranice IngramMicro24, kako je predviđeno u Uvjetima;
  • PRIMATELJ - poduzetnik, tj. fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica bez pravne sposobnosti, koja obavlja poslovne djelatnosti i koristi mrežnu stranicu IngramMicro24 izravno ili putem propisno ovlaštenih zastupnika, tj. KORISNIKA;
  • RAČUN KORISNIKA - račun pod jedinstvenim nazivom (adresa elektroničke pošte) koji za KORISNIKA održava DRUŠTVO, koji račun je skup sredstava za pohranu podataka o KORISNIKU i informacija o aktivnostima KORISNIKA na mrežnoj stranici IngramMicro24;
  • RAČUN PRIMATELJA - račun koji za PRIMATELJA održava DRUŠTVO pod nazivom (naziv tvrtke) PRIMATELJA, koji račun je skup sredstava za pohranu podatka o PRIMATELJU i informacija o aktivnostima PRIMATELJA na mrežnoj stranici IngramMicro24;
  • REGISTRACIJA - proces otvaranja računa KORISNIKA i PRIMATELJA za dobivanje pristupa uslugama koje DRUŠTVO i DOBAVLJAČI isporučuju putem mrežne stranice IngramMicro24, u skladu s pravilima predviđenim u UVJETIMA;
  • DOBAVLJAČ - „Ingram Micro sp. Z.o.o.“ s registriranim uredom u Varšavi; „Ingram Micro Czech Republic s.r.o..“, društvo osnovano u skladu sa zakonima Republike Češke, s registriranim uredom u Hradecu Kralove; „Ingram Micro Magyarország Kft.“, društvo osnovano u skladu sa zakonima Mađarske, s registriranim uredom u Budimpešti; „Ingram Micro d.o.o. Beograd“, društvo osnovano u skladu sa zakonima Srbije, s registriranim uredom u Novom Beogradu; „Ingram Micro Ljubljana, tehnološke rešitve doo“, društvo osnovano u skladu sa zakonima Slovenije, s registriranim uredom u Ljubljani-Črnuču; „Ingram Micro Distribution S.R.L.“, društvo osnovano u skladu sa zakonima Rumunjske, s registriranim uredom u Bukureštu; „Ingram Micro d.o.o.“, društvo osnovano u skladu sa zakonima Hrvatske, s registriranim uredom u Zagrebu.
§ 3. UVJETI UPOTREBE.
 1. Svaki KORISNIK i PRIMATELJ, koji koristi mrežnu stranicu IngramMicro24 mora koristiti usluge koje se pružaju putem mrežne stranice u skladu s važećim zakonima i Uvjetima.
 2. Sve prigovore u vezi s radom mrežne stranice treba podnijeti korištenjem sljedeće adrese elektroničke pošte: portal@IngramMicro24.com .
 3. Prigovor mora sadržavati podrobne podatke o osobi koja podnosi prigovor (ime, adresa elektroničke pošte, naziv tvrtke PRIMATELJA) i opis događaja koji je doveo do prigovora. DRUŠTVO prigovore obrađuje odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka.
 4. Upotrebom mrežne stranice IngramMicro24, KORISNIK i PRIMATELJ prihvaćaju i suglasni su pridržavati se Uvjeta, uključujući zabranu dostavljanja protuzakonitog sadržaja od strane KORISNIKA ili PRIMATELJA.
§ 4. REGISTRACIJA
 1. PRIMATELJA na mrežnoj stranici IngramMicro24 može zastupati jedan ili više KORISNIKA.
 2. Za registraciju PRIMATELJA/KORISNIKA, KORISNIK ili druga osoba mora ispuniti registracijski obrazac za KORISNIKA/PRIMATELJA. Osoba koja registrira KORISNIKA/PRIMATELJA mora dati potpune, točne i valjane podatke. Svaki KORISNIK mrežne stranice IngramMicro24 može pogledati i ažurirati podatke KORISNIKA i PRIMATELJA.
 3. KORISNIK će primiti poruku od DRUŠTVA za aktivaciju RAČUNA KORISNIKA na adresu elektroničke pošte navedenu u registracijskom obrascu.
 4. KORISNIK ovlašten za zastupanje PRIMATELJA može otvoriti RAČUNE za ostale KORISNIKA koji zastupaju ili postupaju u ime istog PRIMATELJA. Svaki novo dodani KORISNIK dobiti će poruku putem elektroničke pošte od Društva za aktivaciju računa KORISNIKA.
 5. Za registraciju PRIMATELJA, KORISNIK mora ispuniti registracijski obrazac i dati sljedeće podatke: puni naziv (tvrtke), registrirana adresa, država, osobni identifikacijski broj (OIB) te matični broj subjekta (MBS) PRIMATELJA koji se registrira iz Sudskog registra. KORISNIK ovlašten za zastupanje PRIMATELJA potvrđuje da KORISNIK prihvaća opće uvjete važećih ugovora (standardnih ugovora) DRUŠTVA i/ili PRIMATELJA.
 6. Za pristupanje svim uslugama koje se pružaju putem mrežne stranice IngramMicro24, KORISNIK mora potpuno aktivirati RAČUN PRIMATELJA slanjem sljedećih dokumenata putem mrežne stranice: preslike dokumenata kojima se potvrđuje sukladnost registracijskih podataka PRIMATELJA s unosom PRIMATELJA u državnom registru koji se odnosi na PRIMATELJA i ovlaštenje KORISNIKA za zastupanje PRIMATELJA u skladu s obrascem dostupnim na mrežnoj stranici IngramMicro24. Te podatke treba poslati u roku od 21 dan od datuma registracije PRIMATELJA i/ili KORISNIKA. Nakon primitka navedenih podataka, DRUŠTVO će dovršiti cijeli postupak registracije PRIMATELJA i/ili KORISNIKA.
 7. DRUŠTVO može registraciju ili upotrebu mrežne stranice IngramMicro24 od strane KORISNIKA i/ili PRIMATELJA uvjetovati autentifikacijom podataka danih od strane KORISNIKA za vrijeme procesa registracije.
 8. RAČUNI sadržavaju podatke KORISNIKA i PRIMATELJA koje je KORISNIK naveo u registracijskom obrascu. U slučaju bilo kakvih promjena podataka KORISNIKA i/ili PRIMATELJA, KORISNIK mora bez odlaganja ažurirati podatke pomoću mjerodavnog obrasca dostupnog na mrežnoj stranici IngramMicro24. Pri upotrebi usluga IngramMicro24, KORISNIKU je zabranjeno brisanje bilo kojih podataka KORISNIKA ili PRIMATELJA i davanje nepotpunih ili netočnih podataka. KORISNIK ne može promijeniti naziv RAČUNA nakon prihvaćanja istoga za vrijeme procesa registracije.
 9. Zabranjena je upotreba računa ostalih KORISNIKA i PRIMATELJA, te omogućivanje pristupa vlastitoj prijavi i zaporki ostalim osobama. DRUŠTVO ne snosi odgovornost za učinke proizlašle iz davanja prijave i zaporke KORISNIKA trećim osobama, sve dok KORISNIK ne pošalje zahtjev za blokiranje RAČUNA i DRUŠTVO elektroničkom poštom potvrdi blokadu RAČUNA.
 10. Ispunjavanjem i slanjem registracijskog obrasca putem mrežne stranice IngramMicro24, KORISNIK i PRIMATELJ
  1. suglasni su sa svim odredbama ovih Uvjeta kao i općim uvjetima ugovora (standardnim ugovorima) primjenjivim na dan registracije i važećim za DRUŠTVO i/ili DOBAVLJAČA;
  2. pristaju na prikupljanje i obradu podatka danih u obrascu od strane DRUŠTVA, u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za upotrebu usluga DRUŠTVA i/ili DOBAVLJAČA putem mrežne stranice IngramMicro24;
  3. potvrđuju točnost podataka danih u registracijskom obrascu;
  4. pristaju na primanje komercijalnih informacija i ostalih priopćenja na adresu elektroničke pošte KORISNIKA navedenu za vrijeme procesa registracije.
  5. DRUŠTVO pridržava pravo na privremeno blokiranje RAČUNA KORISNIKA i/ili PRIMATELJA ili pristupa određenim uslugama koje se pružaju putem mrežne stranice IngramMicro24 u slučaju da DRUŠTVO utvrdi da je RAČUN izložen sigurnosnim rizicima. DRUŠTVO može nastavak upotrebe RAČUNA uvjetovati promjenom zaporke za pristup RAČUNU.
  6. DRUŠTVO pridržava pravo na ukinuće ili brisanje RAČUNA bilo kojeg KORISNIKA i/ili PRIMATELJA koji mrežnu stranicu IngramMicro24 koriste za bilo koje aktivnosti koje su protuzakonite ili štetne, ili krše ove Uvjete ili primjenjive zakone, ili na negativan način utječu na ugled DOBAVLJAČA ili na drugi način štete DOBAVLJAČU.
  7. KORISNIK i/ili PRIMATELJ, čiji je račun ukinut, ne mogu se ponovno registrirati bez prethodne suglasnosti DRUŠTVA.
  8. Kada gore navedene postupke provodi DRUŠTVO, isti postupci ne isključuju drugu odgovornost KORISNIKA i/ili PRIMATELJA za aktivnosti koje su izazvale ukinuće ili brisanje RAČUNA. KORISNIK i/ili PRIMATELJ snose punu odgovornost DRUŠTVU za štetu.
  9. DRUŠTVO može odbiti ponovnu registraciju ili održavanje računa KORISNIKU i/ili PRIMATELJU i ako je bilo koji drugi račun istog KORISNIKA i/ili PRIMATELJA bio prethodno ukinut.
  § 5. USLUGE KOJE SE PRUŽAJU PUTEM MREŽNE STRANICE IngramMicro24
  1. Putem mrežne stranice IngramMicro24, PRIMATELJ i KORISNIK dobivaju pristup internetskim informacijama i USLUGAMA i posebice mogućnosti kupnje Roba i Usluga od DRUŠTVA i/ili DOBAVLJAČA.
  2. Davanje komercijalnih informacija i USLUGA do mjere i u skladu s pravilima predviđenim u UVJETIMA posebice uključuje:
   1. primanje informacija od strane KORISNIKA i PRIMATELJA o ROBAMA koje DRUŠTVO i/ili DOBAVLJAČ nude na prodaju i kupnju ROBA koje DRUŠTVO i/ili DOBAVLJAČ nudi na temelju narudžbe poslane od strane KORISNIKA u ime PRIMATELJA prema posebno predviđenim uvjetima;
   2. davanje informacija o ROBAMA, od strane KORISNIKA i/ili PRIMATELJA i istima, kao dio usluga DRUŠTVA i/ili DOBAVLJAČA vezanih uz jamstvo ili poslije isteka jamstva;
   3. davanje i primanje informacija o transportu ROBA koje je PRIMATELJ kupio od DRUŠTVA ili DOBAVLJAČA;
   4. dobivanje informacija od računovodstvenog sustava DRUŠTVA ili DOBAVLJAČA o plaćanjima izvršenim od strane PRIMATELJA na temelju kupoprodajnih ugovora sklopljenih s DRUŠTVOM ili DOBAVLJAČEM, i prošlim obavljenim transakcija između Ugovornih strana;
   5. dobivanje informacija o opsegu usluga tehničke podrške koje pruža DRUŠTVO i/ili DOBAVLJAČ;
   6. dobivanje informacija o bilo kakvim rasprodajama ROBE od strane DRUŠTVA ili DOBAVLJAČA, i kupnju ROBA ponuđenih od strane DRUŠTVA ili DOBAVLJAČA na dražbama, prema posebno predviđenim uvjetima;
   7. upotrebu komunikatora za internetsku komunikaciju između KORISNIKA, DRUŠTVA, DOBAVLJAČA i predstavnika proizvođača roba koje nudi DRUŠTVO ili DOBAVLJAČ, a isti predstavnici koriste mrežnu stranicu IngramMicro24.
  3. Prema mogućnostima i potrebi, DRUŠTVO i DOBAVLJAČ nastojati će proširiti opseg informacija i usluga dostupnih putem mrežne stranice IngramMicro24. Stoga DRUŠTVO i DOBAVLJAČ pridržavaju pravo na preinaku opsega informacija i usluga u bilo kojem trenutku. Niti jedna ista preinaka ne utječe na obveze Ugovornih strana na temelju ovih UVJETA, ili načine ispunjenja istih obveza.
  4. Predstavljanje Roba i Usluga putem mrežne stranice IngramMicro24 od strane DRUŠTVA ili DOBAVLJAČA ili ostalih subjekata ne predstavlja ponudu u smislu Zakona o obveznim odnosima. Osim ako nije izrijekom navedeno drugdje u UVJETIMA, DRUŠTVO i/ili DOBAVLJAČ primjenjuju posebne propise na određene vrste Roba i Usluga.
  5. Kao dio usluga pruženih putem mrežne stranice IngramMicro24, DRUŠTVO i/ili DOBAVLJAČ mogu izravno organizirati promocije i prigodne programe za poticanje prodaje Usluga ili Roba koje DRUŠTVO i/ili DOBAVLJAČ nude, za KORISNIKA kao zastupnika PRIMATELJA i/ili za PRIMATELJA. Iste promocije i prigodni programi podliježu posebnim propisima. Prihvaćanjem UVJETA, KORISNIK ili osoba ovlaštena za zastupanjePRIMATELJA ovime potvrđuje sudjelovanje KORISNIKA i PRIMATELJA u prigodnim programima i promocijama organiziranim putem mrežne stranice IngramMicro24. Ako KORISNIK ili PRIMATELJ ne pristanu sudjelovati u navedenom programu ili promocijama, KORISNIK ili PRIMATELJ trebaju o tome obavijestiti DRUŠTVO ispunjavanjem za to predviđenog polja na mrežnoj stranici IngramMicro24.
  6. U pogledu Roba i Usluga koje se nude putem mrežne stranice IngramMicro24, DRUŠTVO se ne bavi nikakvom prodajom potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača i ne pruža nikakve usluge potrošačima.
  § 6. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA PRUŽANJE USLUGA PUTEM MREŽNE STRANICE IngramMicro24
  1. Za potpuno uživanje u Uslugama koje DRUŠTVO nudi putem mrežne stranice IngramMicro24, potrebno je sljedeće:
   1. pristup internetu;
   2. najnovija verzija internetske tražilice: Mozilla Firefox v24 ili nadgradnja; ili Microsoft Internet Explorer v9 ili nadgradnja; ili Google Chrome v25 ili nadogradnja; s omogućenim JavaScriptom, kolačićima i protokolom SSL;
   3. pristup računu elektroničke pošte korisnika s mogućnošću čitanja poruka.
  2. DRUŠTVO prihvaća sljedeće formate datoteka:
   • pdf v1.4 ili nadgradnja – prijenosni format dokumenta (Portable Document Format) – dokumenti koji sadržavaju tekst i grafiku kao što su datoteke .pdf za Adobe Reader v5 – ova norma odnosi se samo na dokumente za čitanje;
   • ostale formate DRUŠTVO navodi na mrežnoj stranici IngramMicro24.
  3. Posebni rizici povezani s upotrebom usluga ponuđenih putem mrežne stranice IngramMicro24 uključuju upotrebu usluga bez sigurnosnih postavki navedenih u dokumentima internetske tražilice. To se posebice odnosi na mehanizme koji prekoračuju funkciju internetskih tražilica iznad norme prezentacijskog jezika za izradu mrežnih stranica HTML – Hypertext Markup Language. Svaka nepravilna konfiguracija sigurnosnih postavki internetske tražilice ili upotreba dodatnih priključaka (plug-inova) ili ekstenzija za internetsku tražilicu koja prelazi standardnu funkciju tražilice uključuje rizik od presretanja podataka poslanih poslužitelju WWW i s njega, za koje presretanje DRUŠTVO nije odgovorno. Potrebno je primiti sljedeće osnovne informacije o računalu kako bi se omogućila upotreba usluga koje pruža mreža WWW: operativni sustav, tražilica, domena, adresa IP-a i način snimanja informacija pohranjenih u kolačićima. KORISNIK pristaje na upotrebu navedenih informacija u KORISNIČKOM računalu i internetskoj tražilici radi omogućivanja rada mrežne stranice.
  4. Uloga i svrha bilo kojeg programa (softvera) ili podataka koji nisu dio sadržaja usluge, ali su Uslugom integrirani u korisnički sustav informacijsko-komunikacijske tehnologije (kolačići) je osigurati autentikaciju sesija i pohranjivanje podataka koji omogućuju i olakšavaju upotrebu mrežne stranice i vođenje njezine statistike.
  § 7. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
  1. Stranke potvrđuju i pristaju da će se pridržavati važećih propisa o zaštiti podataka i privatnosti ("Zakoni i propisi o zaštiti podataka"), uključujući, bez ograničenja i Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka ("Uredba (EU) 2016/679 (“GDPR”), kao i lokalne zakone o zaštiti podataka i privatnosti. U tom smislu, obje stranke potvrđuju i suglasne su da će se pridržavati važećih zakona i propisa o zaštiti podataka pri korištenju, postupanju, otkrivanju, prijenosu, dijeljenju ili obradi na bilo koji način i za bilo koju svrhu, bilo koje informacije o identificiranom ili prepoznatljivom pojedincu ("Osobni Podaci") druge stranke, uključujući osobne podatke zaposlenika, prodavača ili kupca, za vrijeme poslovnog odnosa između stranaka. Stranke potvrđuju i suglasne su da su svi osobni podaci, podijeljeni i obrađeni u sklopu njihovog poslovnog odnosa, povjerljivi podaci te podliježu obvezama o povjerljivosti i primjenjivim zakonima.
  2. Osobni podaci koje je DRUŠTVU dostavio PRIMATELJ bit će obrađeni tijekom obavljanja ekonomskog odnosa s PRIMATELJEM i u svrhu obavljanja svoje djelatnosti kao distributera ili bilo koje druge povezane djelatnosti. U tom smislu, u mjeri u kojoj DRUŠTVO obrađuje Osobne Podatke pružene od strane i za račun PRIMATELJA, DRUŠTVO će obrađivati Osobne Podatke samo u skladu s uputama PRIMATELJA i ni u koje druge svrhe osim onih gore spomenutih te sukladno odredbama zakona i propisa o zaštiti podataka. Takva obrada može uključivati prijenos osobnih podataka u Sjedinjene Države ili druge treće zemlje.
  3. Svi ispitanici čiji osobni podaci se obrađuju imaju pravo ostvariti svoja prava na pristup, korekciju, izmjene, ograničenja obrade ili brisanja podataka ("pravo na zaborav"), prenosivosti podataka, prigovora na obradu osobnih podataka te osobe ili bilo koje drugo pravo koje proizlazi iz primjenjivih zakona i propisa o zaštiti podataka. Svi zahtjevi moraju biti poslani na sljedeću e-mail adresu: privacy@ingrammicro.com. Više informacija o pravima i dužnostima PRIMATELJA i DRUŠTVA u odnosu na zaštitu podataka mogu se naći na Internet stranici Ingram Micro pod odjeljkom Privatnost i Osobni Podaci (www.ingrammicro24.com/en/data-protection-rights-and-obligations), koji su sastavni dio ovih Uvjeta.
  § 8. AUTORSKA PRAVA
  1. Logo i naziv IngramMicro24 su žig i trgovački naziv navedenim redoslijedom, koji su zakonom zaštićeni te su u vlasništvu DRUŠTVA. Za upotrebu naziva i/ili žiga potrebno je pisano dopuštenje DRUŠTVA.
  2. Sva prava u sadržaju objavljenom na mrežnoj stranici IngramMicro24 pripadaju DRUŠTVU i DOBAVLJAČIMA.
  3. Mrežna stranica IngramMicro24 zakonski je zaštićena kako je predviđeno u mjerodavnim hrvatskim zakonima, uključujući Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
  4. Sadržaj mrežne stranice IngramMicro24 ima obilježje autorskog djela u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i kao takav zaštićen je na temelju istog zakona. Zabranjeno je preslikavanje i daljnja upotreba bilo kojeg sadržaja, bilo u potpunosti bilo djelomice, objavljenog na mrežnoj stranici IngramMicro24, bez prethodnog izrijekom danog dopuštenja DRUŠTVA.
  5. DRUŠTVO pridržava pravo objavljivanja oglasnog, promotivnog ili marketinškog sadržaja DRUŠTVA ili DOBAVLJAČA i trećih osoba na mrežnoj stranici IngramMicro24.
  6. Autorska ekonomska prava na grafičke elemente IngramMicro24, uključujući logo „IngramMicro24“ kao i sastav i prijelom grafičkih elemenata, te prava industrijskog vlasništva, uključujući prava na registraciju i zaštitu žiga objavljena na mrežnoj stranici IngramMicro24, pripadaju DRUŠTVU. KORISNICIMA i PRIMATELJIMA zabranjeno je koristiti grafičke elemente, sastav i prijelom grafičkih elemenata, kao i oznake pokrivene pravima dodijeljenih DRUŠTVU, osim prema izričitom dopuštenju na temelju UVJETA ili uz pristanak DRUŠTVA.
  § 9. ODGOVORNOST DRUŠTVA
  1. DRUŠTVO ne snosi odgovornost za:
   • oblik i sadržaj informacija i materijala koji ne dolaze od uredništva mrežne stranice IngramMicro24 nego ih objavljuju KORISNICI u komentarima ili na ostalim za to predviđenim mjestima na mrežnoj stranici;
   • oblik i sadržaj komercijalnih informacija i materijala iz vanjskih izvora, koji se objavljuju na mrežnoj stranici IngramMicro24;
   • način na koji KORISNICI koriste mrežnu stranicu IngramMicro24, i sve posljedice koje iz toga proizlaze;
   • štetu koja proizlazi iz aktivnosti KORISNIKA ili PRIMATELJA koje krše zakon ili ove UVJETE;
   • sadržaj skinut s mrežne stranice IngramMicro24, ili upotrebu istog sadržaja ili korisnost istog za KORISNIKE ili PRIMATELJE;
   • pogreške u radu aplikacija dostupnih KORISNICIMA i PRIMATELJIMA putem mrežne stranice, ako su iste pogreške izvan kontrole i nisu nastale propustom DRUŠTVA;
   • štete izazvane razlozima izvan kontrole i koje nisu nastale propustom DRUŠTVA, uključujući posebice štetu izazvanu događajima više sile;
   • prekid u pružanju USLUGA, izazvan kvarom ili neispravnošću telekomunikacijskih sustava koje ne osigurava DRUŠTVO.
    • DRUŠTVO nije odgovorno za uporabu mrežne stranice od strane KORISNIKA i PRIMATELJA kojom se krše ovi UVJETI ili zakon.
    • DRUŠTVO nije odgovorno za štetu koju je pretrpio KORISNIK i/ili PRIMATELJ uslijed rizika povezanih s internetom, uključujući posebice: upade u telekomunikacijski sustav KORISNIKA ili PRIMATELJA, preuzimanje zaporke od trećih strana, zaraze sustava KORISNIKA i/ili PRIMATELJA virusima ili zloćudnim programima (softverima), ili gubitak baza podataka i/ili podataka snimljenih u telekomunikacijskom sustavu.
  § 10. IZMJENE I DOPUNE UVJETA
  1. DRUŠTVO ima pravo na izmjenu i dopunu ovih UVJETA, uključujući uvođenje nove inačice ovih UVJETA ili novog opsega usluga dostupnih putem mrežne stranice IngramMicro24.
  2. Bilo kakva izmjena i dopuna ovih UVJETA stupa na snagu na dan naveden od strane DRUŠTVA, a u bilo kojem slučaju najkasnije 7 dana nakon stavljanja izmjena i dopuna UVJETA na raspolaganje u za to predviđenu karticu na mrežnoj stranici, a koja kartica sadržava primjenjive uvjete.
  3. Pri prijavljivanju na mrežnu stranicu IngramMicro24, svaki KORISNIK i/ili PRIMATELJ dobiva obavijest o izmjenama i dopunama UVJETA. Bilo koja daljnja upotreba mrežne stranice IngramMicro24 moguća je nakon prihvaćanja izmijenjenih i dopunjenih UVJETA.
  § 11. ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Ovi UVJETI primjenjuju se od 1. svibnja 2015.
  2. Za sva pitanja koja nisu propisana ovim Uvjetima, primjenjuju se mjerodavne odredbe zakona Republike Hrvatske i zakona Europske unije.
  3. Ovi UVJETI zajedno s dodacima koji se u njima spominju dostupni su za besplatno skidanje s interneta, uređivanje i ispis s mrežne stranice IngramMicro24, a u papirnatom obliku dostupni su u registriranom uredu DRUŠTVA u Zagrebu, Štefanovečka 10.
  4. U slučaju dvojbi oko primjene ovih UVJETA, DRUŠTVO pridržava pravo na davanje svojeg obvezujućeg tumačenja.
  5. Svi sporovi, ako do njih dođe, oko usluga koje DRUŠTVO pruža putem mrežne stranice IngramMicro24, rješavaju se u skladu sa zakonom Republike Hrvatske.
  6. Svi sporovi koji proizlaze iz ili su u vezi s radom mrežne stranice ili uslugama koje DRUŠTVO ili DOBAVLJAČI pružaju putem mrežne stranice rješavaju se na uobičajeno mjerodavnom sudu nadležnom za danu tematiku preko registriranog ureda DRUŠTVA.
  7. Ako DRUŠTVO izda bilo kakve inačice ovih UVJETA na stranom jeziku i objavi ih na mrežnoj stranici IngramMicro24, prednost ima inačica ovih UVJETA na hrvatskom jeziku.
  8. Sljedeći dokumenti sastavni su dijelovi ovih UVJETA:
   • opći uvjeti poslovanja važeći za DRUŠTVO i opći uvjeti ugovora (standardni ugovori) važeći za DOBAVLJAČE;
   • politika o zaštiti privatnosti na mrežnoj stranici IngramMicro24;
   • uvjeti prodaje roba i usluga putem mrežne stranice IngramMicro24.
   • Ti dokumenti dostupni su na www adresi: https://www.IngramMicro24.com/en/termsall
   • Uvjeti koji se odnose na određene vrste i opseg usluga dostavljenih elektronički putem mrežne stranice IngramMicro24 od strane DRUŠTVA ili DOBAVLJAČA, zaključivanje i raskid uvjeta za ugovore o elektronički dostavljenim uslugama, kao i uvjeti promotivnih prodaja ili prigodnih programa sastavni su dio ovih UVJETA, i dostupni su ili će biti dostupni na mrežnoj stranici IngramMicro24.